عبـادت آزادگـان

قال الحسین علیه السلام
إنّ قوماً عَبدوا الله رَغبَةًفَتلکَ عبادةُ التُجّار
وَ إنّ قوماً عَبدوا الله رَهبَةً فَتلکَ عِبادةُالعَبید
وان قوما عبدوا الله شکراً فتلک عبادةُ اْلاَحرار وَ هىَ أفضَلُاْلعِبادَة

امام حسین علیه السلام فرمود:
گـروهـى خـدا را از روى میل و رغبت(به بهشت) عبادت مى کنند که ایـن عبادت تاجـران است
و گروهـى خـدا را از روى تـرس (ازدوزخ) مـى پـرستنـد و ایـن عبادت بندگان است
و گروهى خدا را از روى شکر(و شایستگى پرستـش) عبادت مـى کنند وایـن عبـادت آزادگـان است که بهتـریـن عبـادت است


تحف العقول, ص 250

 

/ 0 نظر / 5 بازدید