بشکند دستشان

بشکند دستشان

رسول خدا(ص) بیمار است پیامبر خاتم(ص) سلامت بود به زعم من حضرتش را مسموم ساختند.

نتوانستند در گردنه و با استفاده از تاریکی ترور خود را انجام دهند خداوند توطئه آنها را افشا نمود.

صحابه در کنارش بودند علی(ع) همیشه بود.  نفس پیامبر است و شیری است که در خیبر را از جای کنده مرحب یهودی را دو نیم ساخته عمر بن عبدود را به خاک کشیده و بسیاری از یلان کفر از تیغش به جهنم رفته اند منافقان جرات نزدیک شدن ندارند.

اما دخترانشان در خانه رسول خدا(ص) هستند دسترسی به غذا و آب رسول خدا دارند.

بشکند دستانشان...

امام حسن مجتبی(ع) عطشان است. جگرش میسوزد خون جگر به حلق رسیده و قی میکند. زینب طشت را می بیند و می گرید.امان از دل زینب...

جعده اما شاد است خال المنافقین معاویه زهری کشنده برایش فرستاده کیسه های زر و وعده ازدواج با ولیعهد حرامزاده اش یزید را تا حسن کشته شود.

و اکنون جعده ماموریتش را انجام داده و اربابش از او راضی باید باشد.

انگار جعده نمیداند که معاویه پسر نابغه عرب است.پسر هند جگر خوار حرامزاده تولید شده از ابوسفیان سرچشمه کفر و نفاق است.

حسن نیز مانند جدش شهید شد مسموم کفر و نفاق و عصیان شد.

بشکند دستشان...

ـ «لعن الله امة اسّست اساس الظلم و الجور علیکم»
ـ «لعن الله امة دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم»
ـ «لعن الله امة قتلتکم و لعن الله الممهّدین لهم بالتمکین من قتالکم»

 

 

بشکند دستی که فلم را شکست

بسم الله الرحمن الرحیم

تب بیداد میکند رسول خدا (ص) در تب میسوزد. زهر زن یهودیه اثر کرده. کوره ای از آتش . برادرم کجاست؟

علی(ع) آمده ودایع ولایت به علی(ع) سپرده شد.

رسول خدا(ص) میداند که غدیر را منافقین به سخره میگیرند و سست ایمانها فراموشش میکنند.

قلمی و کاغذی تا وصیت کنم. چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید.

نا نجیبی ح رامزاده ای صد پدر میگوید: پیر مرده هذیان میگوید.(خاکت به دهان)

قلم شکست کاغذ پاره شد. بشکند دستی که قلم را شکست.

کوچه قباله فدک باز هم  کاغدی پاره شد. فاطمه(س) نفرین کرد: خدا شکمت را پاره کند.

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد(ص) و آل محمد(ص)

 

 

یا کریم اهل بیت

دختر نفاق باز هم عامل نفاق است.

صدهزاردرهم و وعده ازدواج با ولیعهد سگباز معاویه سبب شد تا جعده حجت خدا را شهید کند.

حضرت روزه است شیر برای افطار.

زهری کشنده حضرت اندکی نوشید.

انا لله و انا الیه راجعون.

برادرم مرا نزد جدم رسول خدا(ص) دفن کنید نه خشونت نشود.

تشتی خون جگر

جگری از جهل مردم خون و از زهر خون.

هفتاد چوبه تیر بر تابوت نور.

آه مروان آه عایشه آه ...

لعنت بر عایشه صد لعنت بر عایشه

و لعن الله اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع

 

/ 0 نظر / 14 بازدید