حسن قاسم

حسن قاسم

ادیب دانشمند، نویسنده توانا، حسن قاسم مؤلف کتاب السیدة زینب می نویسد: «اگر در بین زنان مشهور بخواهیم افرادی را به عنوان نمونه مطرح کنیم، زینب بدون تردید شایسته ترینِ آنهاست. زینب از نظر وفاداری، صداقت، سخاوت، صفا و شجاعت، از همه آنها برتر است».

/ 0 نظر / 3 بازدید