/ 1 نظر / 6 بازدید
علی اصغر آزمون

یقینا از بزرگان دشتی می توان نامش را برد با وجود اینکه سالهاست از رفتنش می گذرد باز هم در اذهان نامش هست. مردی نکته بین ، خوش سخن وبا تقوا بود. خدا رحمتش کند