اینجا قطعه ای از بهشت است

مقام امام صادق(ع) در وادی السلام

مرقد ایت الله سید علی قاضی طباطباییمرقد شهید رییس علی دلواری از دلیرمردان تنگستان استان بوشهر که در نبرد با انگلیسی ها به شهادت رسید.

/ 0 نظر / 4 بازدید