اعمال شب بیست و یکم رمضان

شب بیست و یکم:
فضیلتش زیادتر از شب نوزدهم است، و باید اعمال آن شب را از

غسل و احیاء و زیارت و نماز،هفت قل هو الله و قرآن برسرگرفتن

 و صد رکعت نماز و دعای جوشن کبیر و غیره در این شب به

عمل آورد، در روایات تاکید شده در غسل و احیاء و جدّ و جهد در

عبادت در این شب و شب بیست و سوم.

/ 0 نظر / 4 بازدید