اسد حیدر، اندیشمند جهان عرب

اسد حیدر، اندیشمند جهان عرب

اندیشمند توانا استاد اسد حیدر می نویسد: [در واقعه کربلا] زینب علیهاالسلام با قلبی استوار در میان جمع ظاهر شد و با صدای رسا و شیوا اهداف قیام امام حسین علیه السلام را آشکار ساخت... او هرگز در موضع ناتوانی قرار نداشت که تأثّر و حزن او را از پای درآورد یا زیادی اندوه و دیدن آن همه فجایع دردناک و پیش آمدن آن حوادث اندوهناک قدرت تفکّر را از او بگیرد. او به مثابه نمونه ای تمام عیار در جهاد و تلاش درآمد و چونان کوهی استوار در مقابل تندباد حوادث پای برجا ماند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
ghazal

salam ye sar be man bezanin