عمری که ازتو سپری شده

تا به حال به عمری که ازتو سپری شده فکر کردی  ؟
به سرعت در حال گذشتنه!! بقیش هم به همین زودی میگذره
هیچ فکر کردی با بقیش میخواهی چکار کنی ؟ 

گاهی اینقدر در مادیات ، دنیا ، شهوت ، غرق میشیم که خودمونو هم فراموشمیکنیم 

توی پیری اگر در اوج هم باشیم نا خاسته هایی سراغمون میاد و کودکی مونو یاد آوریمیکنه و به یاد کودکی می افتیم که چقدر بیهوده به بطالت گذشت ( البته این مالکساییه که عمروشنو دارن الکی سپری میکنن )

روز پیری پادشاهی هم نمی آید به کار ، زندگیدر خاک بازی طفلان است و بس

/ 0 نظر / 7 بازدید