مهدی (عج) آمد

امشب رسد از سامره بوی گل نرگس /  گلها همه چشم‎اند به سوی گل نرگس
یعقوب شنیده است بـوی پیرهن امشب / مهدی زده لبخند به روی حسن امشب

به امید روزی که متن تمام پیامها یک جمله باشد و آن : مهدی آمد

/ 0 نظر / 4 بازدید