عفت، حیا و حجاب

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را باید لابه‌لای افکار و عقاید آنان جستجو کرد،‌ امروزه در فکر جوانان در مورد چرایی حجاب سؤالاتی مطرح است و اگر آن‌ها پاسخی قانع دریافت کنند نه تنها به رعایت بیشتر حجاب روی خواهند آورد، بلکه دیگران را نیز به این امر فرا می‌خوانند.

عفت، حیا و حجاب تدبیری است که زن با نوعی الهام برای گران‌بها کردن خود و حفظ موقعیتش در برابر مرد به کار می‌برد، زیرا او با هوش فطری و حس مخصوص خود درک کرده که از نظر جسمی با مرد برابر نیست و اگر بخواهد با وی دست و پنجه نرم کند، از پس زور بازوی مرد برنمی‌آید.

از طرفی زن، ضعف مرد را در همان نیازی یافته که خداوند حکیم در وجود مردان نهاده است. زن خوب می‌داند که خداوند او را مظهر معشوقیت قرار داده است، بر همین اساس زن با عفت و حجاب بهتر می‌تواند، مرد را مجذوب کند و با متانت و وقار بر احترام خویش بیفزاید.

/ 1 نظر / 4 بازدید