مردی می آید

مردی می آید که دستانش بوی کرامت، پیشانی

 اش بوی بندگی و گام هایش، ندای ایستادگی

سر می دهد.بهار به حیرت می ایستد، باد سجده

 می کند و خورشید، شکرانه می دهد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
علیرضا

سلام. وقتش رسيد به روياهاي چندين سالمون برسيم.خيلي نزديک شديم . . . انگار وقتشه ! بيا که همراه ما باشي و از قافله عقب نموني . . .