احترام به مادر

مردی خدمت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آمد و عرض

 کرد : ای پیامبر خدا ! به چه کسی احسان کنم ؟ فرمود : به

 مادرت . گفت : سپس به چه کسی ؟ فرمود : به مادرت .

عرض کرد : سپس به چه کسی ؟ فرمود : به مادرت . عرض

 کرد : سپس به چه کسی ؟ فرمود به پدرت .

/ 0 نظر / 13 بازدید